اتوماسیون طراحی و ساخت


اتوماسیون صنعتی


* ارائه گزارش Interactive پیشرفت پروژه

* ارائه گزارش پیشرفت پروژه با جزئیات هر گام

* محاسبه سود و زیان بر اساس Timing قابل تعریف (Dynamic Parameter)

* ساختار کاملا داینامیک

* ساختار کاملا پروژه محــور

* جستجوی پیشرفته اطلاعات

* امنیت بالای اطلاعات

* ارائه سود و زیان کلی پروژه های تعریف شده

* ارائه سود و زیان هر گام از پروژه های تعریف شده بطور دقیق

* نمایش روند پیشرفت طرح ( طرح های تعریفی در هر پروژه )

* قابلیت تعریف الگوریتم پروژه به روشی ساده و گرافیکی

* قابلیت تنظیم ساعات و شیفت کاری

* قابلیت ارسال پیام درون برنامه ای برای انقال نظرات

* عدم محدودیت در تعریف پروژه و مدیریت پروژه ها

* هوشمندی در محاسبات آنی گام ها برای مدیریت پروژه به صورت ساده

* عدم محدودیت در انبارداری پروژه ها

* عدم محدودیت در تعریف تعداد ابعاد مواد

* عدم محدودیت در تعریف کاربر

* قابلیت تعریف سطح دسترسی برای کاربران

* قابلیت ارسال پیام درون شبکه برای اعلان نظرات ، به خصوص در مورد نقشه ها

* ارائه گزارش ورود و خروج کاربران

* قابلیت Stand By در برنامه

* قابلیت تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده به صورت دستی و اتوماتیک

و …

اتوماسیون طراحی و ساخت

اتوماسیون
اتوماسیون صنعتی
اتوماسیون هوشمند صنعتی
اتوماسیون کارخانجات
اتوماسیون طراحی و ساخت
طراحی و ساخت
کنترل تولید
مدیریت تولید
اتوماسیون هوشمند صنعتی