اتوماسیون مهام سیستم


اتوماسیون اداری


* دسترسی به اتوماسیون از هر نقطه جغرافیایی

* داشبورد عملیاتی هر واحد

* قابلیت مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

* واحد دبیرخانه

* واحد فروش

* ایجاد ماموریت برای کاربران

* ماژول تولید ابزارآلات

* مدیریت روند تایید / عدم تایید اسناد و عملیات توسط مدیر واحد و مدیر عامل

* تعریف چارت سازمانی سه سطحی

* قابلیت تعریف محصولات سازمان

* مدیریت سه سطحی محصولات

* مدیریت کامل پرسنل

* قابلیت مدیریت سطح دسترسی کاربران

* مدیریت تقویم کاری

* صدور فاکتور فروش

* صدور پیش فاکتور

* نگهداری سوابق تغییرات پیش فاکتور

* امتیاز دهی به پرسنل

* صدور و دریافت نامه های اداری

* سیستم پیام درون سازمانی جهت ارتباط واحد های مختلف در اتوماسیون

* تعریف وظیفه برای کاربران

* پشتیبان گیری خودکار اطلاعات

* گزارش گیری پیشرفته

* امکان چاپ اطلاعات به صورت پرینت و PDF

* تعریف پروژه های مختلف و پیگیری و کنترل دقیق روند پیشرفت پروژه

* قابلیت درخواست مرخصی

* قابلیت درخواست مساعده

* قابلیت درخواست اضافه کاری

* قابلیت درخواست صدور چک

* تعریف تامین کنندگان / پیمانکاران سازمان

* کنترل ورود و خروج کاربران

* قابلیت دریافت ورودو خروج کاربران از فایل CSV (دستگاه کنترل ورود و خروج)

* قابلیت ایجاد یادداشت برای هر کاربر

* قابلیت ایجاد هشدار و یادآوری برای هر کاربر

* و ...

اتوماسیون مهام سیستم

اتوماسیون
اتوماسیون اداری
اتوماسیون داخلی
دبیرخانه
مدیریت امور مشتریان
CRM
مدیریت پرسنل
اتوماسیون مهام سیستم