پایتخت فایل


نرم افزار سفارشی تحت ویندوز


* دانلود فایل در چهار لاین به صورت همزمان

* چاپ فایل

* نصب خودکار توکن

* قابلیت ارسال کامنت

* ارائه نرخ روز ارز و سکه

* مدیریت کارکرد تایپیست ها

* مدیریت داینامیک اشتراک ها

* ارائه نرخ روز ملک

و …


شرکت:

پایتخت فایل

تاریخ شروع پروژه: 1392/06/01
تاریخ اتمام پروژه: 1392/10/20
پایتخت فایل

پایتخت فایل
فایلینگ پایتخت