نرم افزار جامع ردیاب پیگ


سیستم مانیتورینگ


* دو زبانه (انگلیسی و فارسی)

* نمایش پیگ به صورت آنلاین در نقشه

* دریافت اطلاعات از طریق RFID

* دریافت اطلاعات از طریق کارت حافظه

* دریافت اطلاعات از طریق فلش دیسک

* مانیتورینگ دقیق اطلاعات

* قابلیت شخصی سازی کامل اطلاعات برای کار با پیگ

* و ...


شرکت:

شرکت توسعه صنایع دانش بنیان شگرف

تاریخ شروع پروژه: 1395/10/14
تاریخ اتمام پروژه: 1395/12/01
نرم افزار جامع ردیاب پیگ

نرم افزار جامع ردیاب پیگ
پیگ رانی
پیگرانی