اتوماسیون اداری ایده آل گستر


اتوماسیون اداری


* دارای واحد اداری، فروش، فنی، تعمیرات و CRM

* قابلیت تعامل با مشتری از طریق پیامک

* قابلیت ارسال پیامک

* سطح دسترسی مشخص برای تمام واحد

* رهگیری و تفکیک کارهای کابران

* امکان ارائه پیش فاکتور و رسید تعمیرات

* مدیریت کامل ارتباط با مشتریان (CRM)

* قابلیت تغییر ساختار پیش فاکتور در زمان اجرا و بر حسب پارامترهای مد نظر

* و ...


شرکت:

پاناسونیک

تاریخ شروع پروژه: 1395/11/02
تاریخ اتمام پروژه: 1396/04/30

این پروژه در حال توسعه (ارتقا) میباشد.
اتوماسیون اداری ایده آل گستر

اتوماسیون اداری ایده آل گستر
اتوماسیون مهام سیستم
مهام سیستم
اتوماسیون
اتوماسیون اداری
CRM
دبیرخانه