نرم افزار جامع مدیریت پهپاد AER-UAV


نرم افزار سفارشی تحت ویندوز


* جمع‌آوری اطلاعات هواپیماها

* تعریف پارامترهای ترکیبی

* تعیین پیکربندی

* دریافت و آنالیز اطلاعات موتور هواپیما

* ترسیم نمودار تکنولوژی

* و ...


شرکت:

مهندس میرزایی

تاریخ شروع پروژه: 1395/11/22
تاریخ اتمام پروژه: 1396/02/03
نرم افزار جامع مدیریت پهپاد AER-UAV

نرم افزار جامع مدیریت پهپاد AER-UAV
مدیریت پهپاد