نرم افزار جامع مانیتورینگ صنعت لیتیوم


سیستم مانیتورینگ


* اتصال مستقیم به پدال دستگاه مدیریت باتری

* اتصال و دریافت اطلاعات از بارکدخوان

* قابلیت دریافت اطلاعات از فایل CSV

* ارائه فایل PDF

* گزارش گیری پیشرفته

* گروه بندی داینامیک اطلاعات

* گروه بندی اتوماتیک اطلاعات

* و ...


شرکت:

وزارت دفاع - صبا باتری

تاریخ شروع پروژه: 1396/07/22
تاریخ اتمام پروژه: 1396/12/23
نرم افزار جامع مانیتورینگ صنعت لیتیوم

نرم افزار جامع مانیتورینگ صنعت لیتیوم
صبا باتری
وزرات دفاع
بارکد صنعت لیتیوم