نرم افزار جامع کنتور هوشمند گاز


سیستم مانیتورینگ


* قابلیت دریافت اطلاعات از کنتور

* قابلیت آپلود فایل اطلاعات به نرم افزار

* تعریف کدینگ های مد نظر به تعداد نامحدود

* گزارش گیری پیشرفته

* ارائه فایل PDF

* و ...


شرکت:

شرکت گاز

تاریخ شروع پروژه: 1396/09/10
تاریخ اتمام پروژه: 1396/11/10
نرم افزار جامع کنتور هوشمند گاز

نرم افزار جامع کنتور هوشمند گاز
کنتور هوشمند
کنتور گاز