مدیریت ماشین آلات سهن


نرم افزار سفارشی تحت ویندوز


* قابلیت اتصال و دریافت اطلاعات از طریق RFID

* قابلیت دریافت اطلاعات از کارت حافظه

* گزارش کارکرد ماشین آلات

* هشدار زمان سرویس و سوخت ماشین آلات

* قابلیت پیکربندی RFID

* و ...


شرکت:

ماشین آلات سهن

تاریخ شروع پروژه: 1397/03/10
تاریخ اتمام پروژه: 1397/06/10
مدیریت ماشین آلات سهن

مدیریت ماشین آلات سهن
RFID
مدیریت ماشین آلات