سیستم جامع داتیس اسکادا


سیستم اسکادا


* انجام تمامی پروتکل ها بر اساس HTTPS

* دریافت اطلاعات تا 128K کاراکتر به ازای هر درخواست

* گزارش گیری پیشرفته

* مانیتورینگ لحظه ای اطلاعات

* گزارش گیری پیشرفته بر اساس تمامی پارامترها

* ایجاد فایل PDF از گزارش

* نمودار نقطه ای و خطی اطلاعات

* و ...


شرکت:

داتیس

تاریخ شروع پروژه: 1397/08/20
تاریخ اتمام پروژه: 1398/03/01
سیستم جامع داتیس اسکادا

سیستم جامع داتیس اسکادا
اسکادا